Upp

Kata 形

Form, former. En samling på förhand bestämda rörelser/tekniker. En metod att föra kunskap vidare. En träningsmetod med ursprung i historiska epoker där en mångfald människor utan erfarenhet skulle förberedas för krig med vapen som t ex spjut. Enda säkra sättet var att träna genom repetition av förutbestämda rörelser. Under Edoperioden (1603-1868) rådde fred och krigskonsterna, och träning i kata, utvecklades till att att innefatta även stilistiska, symboliska och estetiska element.