Här är alla domartecken som en Judodomare använder.

Ippon


En rak arm lyfts med handflatan framåt, högt ovanför huvudet.Waza Ari


En arm lyfts med handflatan nedåt, rakt utåt sidan till axelhöjd.


Waza Ari Awasete Ippon


Först tecknet för Waza Ari, sedan Ippon.

16f.jpg

Yūko


En arm lyfts med handflatan nedåt i 45 graders vinkel från kroppen.


Osaekomi


En arm sträcks ut pekande mot de tävlande med handflatan nedåt, medan han med lätt framåtböjd kropp observerar de tävlande.


Toketa


En arm lyfts framåt och viftas snabbt i sidled två till tre gånger med lätt framåtböjd kropp över de tävlande.


Hikiwake


En arm lyfts högt, förs ned framför kroppen (med tumsidan upp) och hålls stilla en kort stund.


Matte


En arm lyfts till axelhöjd, ungefär parallellt med mattan. Armen ska vara utsträckt och handflatan (med fingrarna uppåt) ska vara riktad mot tidtagaren.


Sono Mama


Domaren ska lätt framåtböjd, med handflatorna vidröra de båda tävlande.


Yoshi


Domaren ska böja sig framåt och vidröra de båda tävlande med visst tryck av handflatorna.


Annullering av en gjord bedömning


Med ena armen upprepas den gjorda bedömningen, medan den andra armen lyfts ovanför huvudet och viftas i sidled två till tre gånger.


Kachi


Domaren ska lyfta ena armen till skulderhöjd med handflatan inåt i riktning mot segraren


Uppmana de tävlande att rätta sin judogi


Vänster hand korsas över höger hand med handflatorna inåt i höjd med bältet.


Kalla på läkare


Vänd mot läkarbordet visar mattdomaren med rak arm, handflatan uppåt, han för sedan armen snett neråt och mot den tävlande som behöver tillsyn.


Shido, Hansoku Make


Peka med utsträckt finger från knuten hand mot den tävlande som får bestraffningen.


Passivitet


Underarmarna roteras framåt i brösthöjd därefter peka med pekfingret mot den tävlande.


Falsk attack


Sträcka båda armarna framåt och föra dem nedåt med knuta händer.