Här nedan är lite exempel på hur man tar sig ur olika fasthållningar. Tänk på att det är bara ett exempel eller två för varje fasthållning. Det finns en mängd olika varianter hur man tar sig loss från olika fasthållningar.

Det finns även en Kata som beskriver detta, titta på Katame Ura No Kata, dock är inte alla fasthållningar med.

Katame Ura No Kata


Kōdōkans Officiella


Kuzure Kesa Gatame

Kata Gatame

Kami Shihō GatameKuzure Kami Shihō GatameYoko Shihō Gatame
Tate Shihō Gatame
Kesa Gatame
Fasthållningar utöver Kōdōkans som ingår i de svenska graderingsreglerna
Kuzure Tate Shihō Gatame
Makura Kesa Gatame


Tyvärr inget klipp på hur man tar sig loss
Mune Gatame
Uki Gatame


Tyvärr inget klipp på hur man tar sig loss
Ushiro Kesa Gatame
Kuzure Yoko Shihō Gatame
Sankaku Gatame


Här pratar de om Sankaku Jime vilket har samma ingång som Gatame