講道館護身術  Denna kata är en självförsvarskata och består av en serie förutbestämda självförsvarsformer.
Skapad 1956 är det den yngsta av de officiella katorna. Den är anpassad till moderna förhållanden och var tänkt som en komplettering av kime no kata, som innehåller traditionellt självförsvar mot bl a svärd.
Kōdōkan Goshin Jutsu integrerar tekniker från Aikidō efter influenser från Kenji Tomiki, t ex handledslås som Kote Gaeshi och Kote Hineri.
Den innehåller försvar mot obeväpnad attack, attack med kniv, attack med t ex käpp samt rånförsök med pistol.

Följande tekniker ingår:

Attack med kontakt

Ryōte Dori Tag i bägge händer
Hidari Eri Dori Tag i vänster slag
Migi Eri Dori Tag i höger slag
Kata Ude Dori Tag i ena armen
Ushiro Eri Dori Tag i kragen bakifrån
Ushiro-Jime Halslås bakifrån
Kakae Dori Omfamning bakifrån

Attack på avstånd

Naname Uchi Diagonalt slag
Ago Tsuki Uppercut
Gammen Tsuki Slag mot ansikte
Mae Geri Spark framifrån
Yoko Geri Sidospark

Attack med vapen

Kniv
Tsukkake Påbörjan av stöt
Choku Tsuki Rak stöt
Naname Tsuki Diagonalt hugg

Käpp Principen är samma även om angriparen har t ex krycka eller paraply
Furiage Höjd käpp
Furioroshi Slag uppifrån
Morote Tsuki Stöt med dubbelhandsgrepp

Pistol
Shōmen Zuke Pistol mot magen
Koshi Gamae Pistol vid höft
Haimen Zuke Pistol i ryggen
Länk till Kodokan's dokument

Kodokan Kata Textbook Kodokan Goshin Jutsu Kata