講道館護身術 Denna kata är en självförsvarskata och består av en serie förutbestämda självförsvarsformer.
Skapad 1956 är det den yngsta av de officiella katorna. Den är anpassad till moderna förhållanden och var tänkt som en komplettering av kime no kata, som innehåller traditionellt självförsvar mot bl a svärd.
Kōdōkan Goshin Jutsu integrerar tekniker från Aikidō efter influenser från Kenji Tomiki, t ex handledslås som Kote Gaeshi och Kote Hineri.
Den innehåller försvar mot obeväpnad attack, attack med kniv, attack med t ex käpp samt rånförsök med pistol.

Följande tekniker ingår:

Attack med kontakt

 1. Ryōte Dori
 2. Hidari Eri Dori
 3. Migi Eri Dori
 4. Kata Ude Dori
 5. Ushiro Eri Dori
 6. Ushiro-Jime
 7. Kakae Dori

Tag i bägge händer
Tag i vänster slag
Tag i höger slag
Tag i ena armen
Tag i kragen bakifrån
Halslås bakifrån
Omfamning bakifrån

Attack på avstånd

 1. Naname Uchi
 2. Ago Tsuki
 3. Gammen Tsuki
 4. Mae Geri
 5. Yoko Geri

Diagonalt slag
Uppercut
Slag mot ansikte
Spark framifrån
Sidospark

Attack med vapen

Kniv
 1. Tsukkake
 2. Choku Tsuki
 3. Naname Tsuki

Påbörjan av stöt
Rak stöt
Diagonalt hugg

Käpp Principen är samma även om angriparen har t ex krycka eller paraply
 1. Furiage
 2. Furioroshi
 3. Morote Tsuki

Höjd käpp
Slag uppifrån
Stöt med dubbelhandsgrepp

Pistol
 1. Shōmen Zuke
 2. Koshi Gamae
 3. Haimen Zuke

Pistol mot magen
Pistol vid höft
Pistol i ryggen
Länk till Kodokan's dokument

Kodokan Kata Textbook Kodokan Goshin Jutsu Kata