投の形   Nage No Kata skapades av Jigorō Kanō som en metod för att studera och lära sig principerna för kast, så att utövarna kan utföra sina tekniker i randori så effektivt som möjligt. Nage No Kata och Katame No Kata kallas gemensamt för Randori No Kata, eftersom de utgör den tekniska grunden för randori-träning (fri sparring). Genom att träna Nage No Kata studerar man:

Riai "Principen", eller den "logiska utvecklingen" av ett kast.

Hur ett kast är uppbyggt och vilka villkor som måste uppfyllas för att det ska fungera. Riai kan vara olika för tekniker med samma namn men som har olika utförande. T ex är uki waza i den form den utförs i nage no kata mycket olik från hur den vanligtvis utförs i randori eller shiai. En bra förståelse av riai kan man tillämpa på sina egna tekniker och utveckla sin judo. Man får på detta sätt verktygen för att förstå och träna även de kast som inte ingår i nage no kata.

Ma-ai Avståndsbedömning och avståndsanpassning

Som ett sätt att analysera och förstå judons olika kasttekniker delade Kanō upp varje kast i tre olika faser, alla nödvändiga för att ett kast ska fungera. I det praktiska utförandet smälter de ihop men i nage no kata måste alla delar gå att urskilja:

Kuzushi Balansbrytning, "rasering" av motståndarens ställning
Tsukuri Uppbyggnad, positionering av sig själv och motståndaren som förberedelse för kast
Kake Själva kastet, igångsättandet av kastetNage No Kata är sammansatt enligt Kanōs fem klassifikationer av kast i jūdō.

Te Waza Hand/Armtekniker
Koshi Waza Höfttekniker
Ashi Waza Ben/Fottekniker
Ma Sutemi Waza Offertekniker där tori ligger på rygg
Yoko Sutemi Waza Offertekniker där tori ligger på sidanTre tekniker i varje kategori, 15 totalt, utförs två gånger i en specifik ordning, först åt höger sedan åt vänster. Liksom andra kata är utförandet formaliserat och har klart definierade regler för etikett.

Nage No Kata utförs i följande ordning:

Aisatsu "Hälsning"

Te Waza "Första serien"

Uki Otoshi
Seoi Nage Egentligen Ippon Seoi Nage. Från början användes samlingsnamnet Seoi Nage för alla liknande tekniker. Numera räknas Ippon Seoi Nage som en egen teknik, men i Nage No Kata behålls det äldre namnet.
Kata Guruma


Koshi Waza Andra serien

Uki Goshi
Harai Goshi
Tsurikomi Goshi


Ashi Waza Tredje serien

Okuri Ashi Harai
Sasae Tsurikomi Ashi
Uchi Mata


Ma Sutemi Waza Fjärde serien

Tomoe Nage
Ura Nage
Sumi Gaeshi


Yoko Sutemi Waza Femte serien

Yoko Gake
Yoko Guruma
Uki Waza


Aisatsu "Hälsning"Så här ser det ut när världsmästare i kata visar upp Nage No KataLänk till Kodokan's dokument

Kodokan Kata Textbook Nage No Kata