投の形  Nage No Kata skapades av Jigorō Kanō som en metod för att studera och lära sig principerna för kast, så att utövarna kan utföra sina tekniker i randori så effektivt som möjligt. Nage No Kata och Katame No Kata kallas gemensamt för Randori No Kata, eftersom de utgör den tekniska grunden för randori-träning (fri sparring). Genom att träna Nage No Kata studerar man:

Riai "Principen", eller den "logiska utvecklingen" av ett kast.

Hur ett kast är uppbyggt och vilka villkor som måste uppfyllas för att det ska fungera. Riai kan vara olika för tekniker med samma namn men som har olika utförande. T ex är uki waza i den form den utförs i nage no kata mycket olik från hur den vanligtvis utförs i randori eller shiai. En bra förståelse av riai kan man tillämpa på sina egna tekniker och utveckla sin judo. Man får på detta sätt verktygen för att förstå och träna även de kast som inte ingår i nage no kata.

Ma-ai Avståndsbedömning och avståndsanpassning

Som ett sätt att analysera och förstå judons olika kasttekniker delade Kanō upp varje kast i tre olika faser, alla nödvändiga för att ett kast ska fungera. I det praktiska utförandet smälter de ihop men i nage no kata måste alla delar gå att urskilja:

Kuzushi
Tsukuri
Kake

Balansbrytning, "rasering" av motståndarens ställning
Uppbyggnad, positionering av sig själv och motståndaren som förberedelse för kast
Själva kastet, igångsättandet av kastetNage No Kata är sammansatt enligt Kanōs fem klassifikationer av kast i jūdō.

Te Waza
Koshi Waza
Ashi Waza
Ma Sutemi Waza
Yoko Sutemi Waza

hand/armtekniker
höfttekniker
ben/fottekniker
offertekniker där tori ligger på rygg
offertekniker där tori ligger på sidanTre tekniker i varje kategori, 15 totalt, utförs två gånger i en specifik ordning, först åt höger sedan åt vänster. Liksom andra kata är utförandet formaliserat och har klart definierade regler för etikett.

Nage No Kata utförs i följande ordning:

Aisatsu "Hälsning"

Te Waza Första serien

 1. Uki Otoshi
 2. Seoi Nage (Egentligen Ippon Seoi Nage. Från början användes samlingsnamnet Seoi Nage för alla liknande tekniker. Numera räknas Ippon Seoi Nage som en egen teknik, men i Nage No Kata behålls det äldre namnet).
 3. Kata Guruma


Koshi Waza Andra serien

 1. Uki Goshi
 2. Harai Goshi
 3. Tsurikomi Goshi


Ashi Waza Tredje serien

 1. Okuri Ashi Harai
 2. Sasae Tsurikomi Ashi
 3. Uchi Mata


Ma Sutemi Waza Fjärde serien

 1. Tomoe Nage
 2. Ura Nage
 3. Sumi Gaeshi


Yoko Sutemi Waza Femte serien

 1. Yoko Gake
 2. Yoko Guruma
 3. Uki Waza

Aisatsu "Hälsning"Så här ser det ut när världsmästare i kata visar upp Nage No KataLänk till Kodokan's dokument

Kodokan Kata Textbook Nage No Kata