Mune-gatame


Kuzure-kesa-gatame


Kami-shiho-gatame


Tate-shiho-gatame


Ushiro-kesa-gatame


Kuzure-yoko-shiho-gatame


Yoko-Shiho-Gatame


Kesa-Gatame

Grepp runt nacken därför rekommenderat från 12 år


Kuzure-Kami-Shiho-Gatame


Kuzure-Tate-Shiho-Gatame


Makura-Kesa-Gatame


Sankaku-Gatame


Kata-Gatame


Uki-Gatame