抑込技 Kōdōkans klassificering innehåller endast 7 fasthållningar.

Notera att tillägget "kuzure", för att markera en variant, endast tillämpas på Kesa Gatame och Kami Shihō Gatame.
Det finns många andra fasthållningar kända under olika populärnamn, men dessa betraktas av Kōdōkan som versioner av de klassificerade teknikerna och ges inga egna beteckningar. T ex räknas Mune Gatame som en Yoko Shihō Gatame.Kōdōkans Officiella Fasthållningar


Kuzure Kesa Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling


Kata Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempel

Kami Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling


Kuzure Kami Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempel

Yoko Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling


Tate Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling

Kesa Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling


Uki Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempel

Ushiro Kesa Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempel

Ura Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempelFasthållningar utöver Kōdōkans som ingår i de svenska graderingsreglerna
Kuzure Tate Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempel
Makura Kesa Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempel

Mune Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempel
Kuzure Yoko Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Tyvärr inget tävlingsexempel

Sankaku Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling