Tachi Waza Stående tekniker

Te Waza Handtekniker
Ashi Waza Fottekniker
Koshi Waza Höfttekniker
Sutemi Waza Offertekniker
Ma Sutemi Waza Offertekniker på rygg
Yoko Sutemi Waza Offertekniker på sidan